Аборти, контрацептиви, евтаназія: проблеми і пошуки шляхів шанування життя

 
 

Аборти, контрацептиви, евтаназія: проблеми і пошуки шляхів шанування життя

у 1995 році, за даними Британської енциклопедії, Україна займала ІІІ місце у світі по числу абортівМатеріали III-го Архиєпархіального Собору Львівської Архиєпархії
Української Греко-Католицької Церкви

“Ісус Христос – джерело відродження українського народу”

Львів-Рудно

Львівська Архиєпархіальна Семінарія Святого Духа
26-30 грудня 2001 р.Б.
________________________________________
Співдоповідь на тему:
Аборти, контрацептиви, евтаназія: проблеми і пошуки шляхів шанування життя
Луць Іван,
член Папської Академії Життя,
директор Львівського медучилища
післядипломної освіти

Україні даються взнаки негативні наслідки тоталітарного комуністичного режиму, як: заперечування Бога, мораль партійної вседозволеності, заідеологізованість освіти та виховання дітей, байдужість до гідності людини та цінності її життя. У ті недалекі, разом з тим так далекі часи, не прищеплювалось ставлення до життя людини як безцінного Божого дару та розуміння того, що кожне життя - унікальне і неповторне. Тоталітарна система надавала пріоритети не людині, не святості родинного життя, яким з волі Творця наділена кожна сім'я, а насаджувала так званий совєтський тип родини без будь-яких зв'язків з Богом, без Божих природних традиційних законів.
До цих негативів додаються нові, пов'язані з перехідним станом економіки України і трансформацією суспільства. Сім'я сьогодні змушена стримувати потреби особистості в материнстві і батьківстві. Дедалі більше сімей обирають бездітність або відкладають народження дітей.
Складний процес становлення державності та економічна криза привели до зниження життєвого рівня суспільства, а подекуди навіть до повного зубожіння народу. Найчастіше жертвами цього стають прості люди та їх християнські родини. На жаль, ті, що розбагатіли на тлі загального зубожіння, вивозять капітали у більш стабільні країни і не задумуються над тим, в якому сум'ятті знаходяться душі бідних людей в Україні.
На додаток до вищесказаного, Україна є епіцентром СНІДу у Східній Європі.
За критеріями ВООЗ (Всесвітня Організація Охорони Здоров'я) поширеність туберкульозу в Україні розцінюється як епідемія. У 1999 році від туберкульозу померло понад десять тисяч осіб, в тому числі і діти. Щодоби паличка туберкульозу вражає понад сімдесят осіб.
Минуло десять років з часу проголошення Україною своєї державної Незалежності. Проте, особливу тривогу та глибоку стурбованість продовжує викликати знищення в Україні абортами ненародженого людського життя, про яке так віддано турбується у світі Святіший Отець. Так, у 1995 році, за даними Британської енциклопедії, Україна займала ІІІ місце у світі по числу абортів.
Чи робилося щось у законодавчому порядку, щоб змінити ситуацію на краще в пошануванні життя і гідності людини? Прийняті "Основи законодавства про охорону здоров'я" та "Конституція України" мають оцінку на рівні загально людських вартостей, але частина статей є декларативними; не все, що записано - виконується. Наприклад, стаття 50 дозволяє аборти за соціальними та медичними показниками. Проте, поняття цих показників не визначено. А у ст. 57 надається право матері самій вирішувати проблему материнства, тобто робити чи не робити аборт.
Вказана ситуація, що суперечить належним принципам шанування життя, хвилює Церкву і всіх людей, які сповідують глибоку любов до неї та віру в Бога.
Після виходу Папської Енцикліки Evangelium Vitae в 1995 році, під впливом громадських організацій і рухів за життя, (яких ще, на жаль, сьогодні мало в Україні), програмних ініціатив окремих депутатів та парламенту в законодавче поле України увійшли три важливі документи: Постанова Кабінету Міністрів "Про соціальну Програму планування сім'ї"; Указ Президента України "Про національну програму "Діти України" (1996 р.);
Постанова Верховної Ради "Про концепцію державної сімейної політики" (1999 р.). Проте, ці документи в своїй основі були далекими від рекомендацій Енцикліки. В них нема статей про виховання молодого покоління на принципах християнської моралі. Представники церкви взагалі не запрошувались і не брали участі в їх розробці. Основною метою як першого, так і другого документу є низка декларативних заяв: забезпечення права кожної дитини народитися здоровою, створення необхідних умов всебічного розвитку, надійний соціальний і психологічний захист дітей у сім'ї, допомога сім'ям у розв'язанні проблем, пов'язаних з дітонародженням, збереженням здоров'я батьків і дітей, добробутом сім'ї, вихованням тощо. А щодо планування сім'ї, то в статтях акцентується увага на виготовлення контрацептивів, забезпечення ними жінок, і жодного слова щодо їх навчання методів природної регуляції зачаття. Щодо останнього, то назагал, передбачається, що державна сімейна політика має стати складовою всієї системи соціальної політики України. Але, як свідчить практика, - це лише теорія. Наш досвід показує, що всі ці декларації чи принаймі їх частина так і залишиться благими намірами на папері.
Україна ніби входить в Європейську спільноту, а 10 документів Ради Європи, які стосуються шанування життя і гідності людини, до сьогоднішнього дня знаходяться в парламенті не перекладені на українську мову, не вивчені ні депутатами, ні фахівцями, ні лікарями. І, зрозуміло, не виконуються.
Медична статистика вчинених у 2000 році абортів і числа жінок, які вживали контрацептивні препарати, свідчить, що обсяг проведеної роботи проти цього зла в Україні є недостатнім. Основними знаряддями вчинених вбивств ненародженого життя у Львівській області і в Україні є аборти та вживання контрацептивних засобів. Декілька слів про ці знаряддя. Аборт - це жахлива лікарська маніпуляція, в якій з допомогою інструментів лікар вбиває плід віком до 3-х місяців.
Контрацептивні засоби складаються з 2-х основних груп: механічні - прикладом є спіраль, протягом року вона не дає можливості заплідненим яйцеклітинам прижитися у матці, і в результаті ці запліднені яйцеклітини транзитом проходять через матку і гинуть. До другої групи відносяться гормональні препарати. Вони впливають таким чином, що матка не готується прийняти для імплантації запліднену яйцеклітину, і остання також проходить транзитом через матку і гине.
А що собою представляє запліднена яйцеклітина? За даними вчених світу, за висновками Папської Академії Життя у 1995 році є прийнятий європейським Парламентом закон "Про статус ембріона". В ньому говориться, що ніхто не має права проводити експерименти на ембріоні.

А що говорить свята церква про ембріон. Вона говорить словами св. апостолів, св. отців.Декілька цитат із їх праць.

1."Люд Старого Завіту боявся безплідності як прокляття, а чисельність нащадків уважав за благословення"...
2."(Єр. 1, 5): життя кожної людини, від самого початку, протікає згідно з Божим задумом. Іов, перейнятий стражданнями, споглядає Божу дію, і це дозволяє йому зберегти довір'я і мати певність, що існує Божий план щодо його життя."
3."Деякі псалми містять сповнений шани подив перед діянням Бога, котрий творить життя людини в лоні матері.Чи можна припустити, що хоча б мить цього чудового процесу народження життя не підлягала мудрому і сповненому любови діянню Творця і була віддана на поталу людської сваволі?"(Папська Енцикліка "Євангелія Життя").
4."Коли Єлизавета вагітніє, то виповідає свою радість словами хвали плідності: "Господь [...] зглянувся, щоб зняти мою ганьбу між людьми" (Лк. 1, 25).
5.Ще сильніше вартість особи від миті її зачаття наголошується в зустрічі Діви Марії та Єлизавети й одночасно - двох дітей, що їх вони носять у лоні. Це власне діти сповіщають настання месіянської ери: в мить їх зустрічі починає діяти відкупна сила присутности Сина Божого серед людей. "Швидко..., - пише св. Амбросій, - син, виповнений Святим Духом, сповнив також матір"."З миті запліднення сперматозоїдом яйцеклітина стає виповнена Святим Духом і "Одкровення Нового Завіту безумовно підтверджує визнання вартості життя від миті зачаття"(Євангелія Життя,стор .64).

Як виглядає ситуація абортів і вживання контрацептивів у Львівській області? Вашій увазі представляється таблиця з даними медичної статистики про число жінок, які перенесли аборти і користувалися різними контрацептивами у 2000 р. у порівнянні з 1995 роком.

1. Деяка конкретика цифр щодо абортів. У 2000 р. аборти зробили 14 974 жінки або 22 жінки з 1000 жінок фертильного (дітородного) віку. До речі, у Львівській області у 2000 р. нараховувалось 688 687 жінок дітородного віку (фертильного віку). Показник 22 на 1000 жінок є дуже високий, у 10-20 разів вищий за показник розвинутих країн Європи. У 1995 цей показник був 34, тобто на 36 % вищий. А абсолютне число становило 23 219 абортів. Зниження у Львівській області числа абортів на 64 % - це може і є цей ККД (коефіцієнт корисної дії), про який ми учили ще в школі, спричинений позитивними змінами у психології мислення тим, що люди свідоміше почали ходити до церкви, молитися до Бога, свідоміші стали страху Господнього.
По Україні число абортів майже 0,5 млн. і показник становить 32/1000 жінок фертильного віку, тобто на 68% вищий, ніж у Львівській області. З причин високого рівня показника ми можемо назвати одну - вплив залишків атеїстичного виховання людей. До речі, пік абортів був 1993 р., коли в Україні офіційно було проведено майже 1 млн абортів (у Львівській області - 28 215).
2. Деякі дані щодо контрацептивів. У Львівській області зареєстровано 94 824 жінки, які ними користувалися. У порівнянні з 1995 р. число жінок, які вживали контрацептиви у 2000 р. зросло у 2 рази.Контрацептивами жінки користуються у 6,3 рази частіше, ніж проводять аборти.
2.1. У 5,4 рази зросло кількість жінок, які користуються гормональними препаратами.
3. Абортами і контрацептивами охоплено 109 798 або 159 на 1000 жінок фертильного віку (у 1995 р. - 69 333), майже у 2 рази більше, ніж у 1995 році. По Україні цей абсолютний показник вимірюється мільйонами і становить 248 на 1000 ж.ф.в. тобто кожна 4 жінка фертильного віку на протязі року вбиває одне ненароджене життя. Це жах !!!

Я охарактеризував одну сторону, що аборт і вживання контрацептивів є гріхом і прирівнюється до вбивства людини. Але є ще друга сторона цього явища, про яке ми повинні твердо пам'ятати. Це наслідки, які відіб'ються на здоров'ї цих жінок.
З наукової літератури відомо, що гормональні контрацептиви - (вони всі мають абортивну дію) - можуть викликати непліддя у дівчаток і хлопчиків, народжених матерями, які в минулому вживали ці препарати. Є також повідомлення, що під віддаленою дією гормональних контрацептивів, можуть народжуватися діти з вродженими вадами геніталій та дизгормональними вадами (стають неприродно повними та мають інші розлади залоз внутрішньої секреції).З великим ризиком пов'язане і застосування внутрішньоматкових спіралей. Отже, майбутнє нашої нації є під великою загрозою.
Важко означити причини, чому люди забувають, що вбивство дитини від зачаття до народження протирічить Божому закону, людській етиці, клятві Гіпократа. Однак, слід зазначити, що елементи моральної, а подекуди і економічної кризи переживає не лише Україна. Це світовий процес, який тривожить сьогодні Церкву і всіх людей доброї волі нашої планети, що жінки не знають істинної правди цієї трагедії, вони не знають, що гріхом є і вживання контрацептивів, які також руйнують в утробі матері зароджене життя. Крім цього, в об'єктивну ,,змову проти життя" замішані міжнародні фармацевтичні установи Америки і Європи, що пропагують і планують справжні походи на користь розповсюдження контрацепції, стерилізації та абортів. Нарешті, "участь у цій змові часто беруть також засоби масової інформації, утверджуючи в людській думці культуру, яка вважає застосування контрацепції, стерилізації, абортів і навіть евтаназії за ознаку свободи й поступу, натомість постанову беззастережної оборони життя подають як ворога цих надбань".
"Що робити, сумно-не весело", - казав блаженної пам'яті Мирослав Іван Кардинал Любачівський.
Він прислухався до думок світських осіб. І з його благословення у 1995 році у Львові була створена громадська організація Інститут Захисту Життя. Чому так назвали ? Бо ІЗЖ займається навчанням. Ми, починаючи з 1995 року ознайомили з природними методами регуляції зачаття 19 тис. медичних працівників Львівської області (всього їх працює в медустановах 21 тис.). Я впевнений, що ні одна медсестра чи акушерка не буде використовувати контрацептивний препарат чи спіралі для попередження небажаної вагітності. Вони сьогодні знають природні методи регуляції зачаття.
Впродовж останніх 2-х років в ІЗЖ підготовлено 130 консультантів з природного планування родини, значна частина яких сьогодні працюють при парохіях УГКЦ, православних церквах і готують до шлюбу молоді пари. Окремі особи з цього числа працюють при школах, в центрах планування родини медичних установ. Заняття ведуть досвідчені викладачі, які пройшли спеціальну підготовку по програмах англійської та німецької шкіл планування родини. Ми забезпечені усіма методичними розробками, маємо техніку. Наші програми затверджені в МОЗ і Міносвіти України.
Училище, в якому я працюю директором і на базі якого створено ІЗЖ, єдине в Україні акредитоване, а програми навчання - проліцензовані.
Робота училища з ППР, в т.ч. і ІЗЖ отримала позитивну оцінку віце-президента Папської Академії Життя у Ватикані директора Інституту біоетики в Римі, чи не найбільшого закладу такого профілю в світі, єпископа Ель-Згречча, який перебував у жовтні у Львові. Робота ІЗЖ отримала позитивну оцінку на 2 Європейському Форумі за Життя, який проходив у листопаді цього року у Парижі.Належно оцінена робота щодо організації та проведення занять з ППР Державною акредитаційною комісією України, бо з такого роду занять комісія зустрілася вперше. В мене виникає резонне запитання, чому так пасивно відноситься наша Церква до можливостей використати ІЗЖ у боротьбі з абортами та контрацептивами в нас, на Західній Україні. Може не знають про ІЗЖ? Про ІЗЖ може не знати парох у Турківському районі, Сколе, але, щоб не знало керівництво Львівської архієпархії про можливість безкоштовної підготовки для парохій консультантів з природніх методів регуляції зачаття, не віриться..
Досвід країн цивілізованого світу переконливо свідчить, що основним засобом зниження числа абортів є добре і широко організована спеціальна служба природного планування родини (без штучної контрацепції, з навчанням природніх методів регуляції зачаття). Прикладом цьому може служити Польща, яка у 1995 році, за даними вже згаданої Британської енциклопедії, займала з абортів 94 місце в світі. Нам потрібно вчитися у наших сусідів-поляків. Водночас ми запозичуємо будь-який позитивний досвід і з вдячністю готові прийняти відповідну допомогу інших держав, організацій тощо.
Людське життя є особливо кволим і тендітним тоді, коли приходить у світ і коли полишає тлінність, аби перейти у вічність.
Однією чи не найбільш дискусійною із "проблемних ситуацій" сучасної медицини є евтаназія - "легка смерть" (від грецького eu - легкий, thanatos - смерть). Під цим поняттям розуміється навмисне прискорення, або спричинення смерті хворого, що знаходиться в термінальному стані, з метою припинення його страждань. Оскільки це визначення не розкриває повноти цього поняття, окремі вчені пропонують ряд пограничних понять таких як дистаназія (застосування максимальних заходів, а навіть героїчних зусиль для врятування життя хворого в термінальному стані); ортотаназія (лікар обмежується лише заходами, що полегшують страждання хворого); ятротаназія (лікар, вважаючи хворого невиліковним, є бездіяльним); криптаназія (приписана лікарем смерть, розглядається як звичайний клінічний випадок).
Під евтаназією у точному і правильному значенні належить розуміти дію, точніше бездіяльність, що за своєю природою чи наміром виконавця спричиняє смерть з метою уникнути будь-якого страждання
У сучасній медицині дедалі більшого значення набуває так звана "паліятивна терапія", призначена пом'якшити страждання в кінцевій стадії хвороби і забезпечити хворому необхідну людську підтримку.
Евтаназія видається тим більшим збоченням, коли її здійснюють ті, хто (як, скажімо, кревні) мають опікуватися хворим терпляче і з любов'ю, або також ті, хто (як лікарі) з природи свого покликання повинні лікувати навіть у кінцевих і найтяжчих стадіях хвороби.
Евтаназія стає вчинком ще більше гідним осуду, коли набирає форми вбивства, виконаного щодо особи, котра аж ніяк її не жадала і ніколи не давала на неї згоди. А вершиною сваволі й несправедливости є становище, коли хтось - наприклад, лікарі або законодавці - домагається права вирішувати, хто має жити, а хто повинен умерти. Але тільки Бог має владу над життям і смертю: "Я вбиваю і оживляю". Цю владу Він здійснює, керуючись власним задумом мудрости і любови.
У зв'язку з серйозністю проблеми евтаназії християнська Церква висловлюється з цього приводу однозначно. Думка всього християнського світу викладена у "Енцикліці" "Евангелія Життя" Святішого Отця Івана Павла ІІ, яка вийшла 1995 р. Зокрема, у розділах: "Я вбиваю і оживляю" (стор. 32, 39), "Драма евтаназії" (стор. 64, 65) Святіший Отець Іван Павло ІІ пише: "...евтаназія є серйозним порушенням Закону Божого як морально неприпущенне свідоме вбивство людської особи. Ця доктрина спирається на природне право і Святе Письмо, передана Традицією і викладається особливою й загальною Магістерією Церкви. Практика евтаназії містить у собі зло, притаманне залежно від обставин самогубству або вбивству...". Так пояснює Папа Іван Павло ІІ Глава Вселенської Апостольської Церкви евтаназію.
Що залишається робити лікарям в Україні в подібних ситуаціях ? Однозначно відповісти неможливо, але всі ми бачимо, що вкрай потрібне національне законодавство з проблем біоетики. Тільки вивчивши досвід тих країн, в яких духовність і християнська мораль суспільства стоять вище наших, поступово зможемо подолати і цю проблему.
Ми глибоко переконані, що незважаючи на економічну скруту, моральний занепад, Україна, як неопалима купина, розквітне і займе гідне місце серед європейських держав. Під крилом нашої Церкви український талановитий, роботящий, глибоко релігійний народ зуміє подолати зло і вийти на дорогу віри, правди і добра. Ми, як і всі люди доброї волі, повинні стати в обороні життя і керуватися вірою в Христа. Хотілося б, щоб ми з неї витворювалися, з неї черпали силу, бо в конфлікті між смертю і життям тільки віра у Воскреслого Христа, у його кров, "що промовляє краще, ніж кров Авеля", допоможе віднайти шлях подолання кризи, в якій сьогодні опинилася не із своєї вини Україна.
Народ України насамперед мусить сам собі допомогти. Здобувши з допомогою Всевишнього свою незалежність, він увійде в третє тисячоліття з любов'ю і вірою до Христа-Спасителя, з любов'ю до ближнього, відкинувши "культуру смерті", яка веде до самознищення і темряви, переборе труднощі на дорозі до Бога і Правди, Свободи, а значить до пошанування гідності людського життя.
Насамкінець хочу сказати, що ІЗЖ і дальше буде продовжувати і вдосконалювати набутий досвід підготовки консультантів з природніх методів регуляціі зачаття для парохій УГКЦ. Ми намагатимемося поширювати систему навчання широких кіл населення через телебачення, радіомовлення, газети і журнали. Разом з тим освідомлюємо, що без підтримки нашої ініціативи Церквою, без популяризаціі діяльності ІЗЖ, таке поширення буде не ефективним.

http://www.ugcc.org.ua/ukr/sobor/eparchial/lviv/luc/


Создан 18 окт 2005  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником